Kéo cắt tóc akkohs MHT60ZF gold

Kéo cắt tóc akkohs MHT60ZF gold

Kéo cắt tóc akkohs MHT60ZF gold

Kéo nhật akkohs MHT60ZF gold và bạc size 6.0 chât thép tốt tạo nên một kiệt tác bén ngọt, chất lượng thể hiện đảng cấp của dòng kéo nhật akkohs, quai đở ngón truyền thống.

Sản phẩm cùng loại